Bæredygtigt byggeri - ja tak

Fra 1. januar 2023 gælder der nye krav vedr. bygningers klimatryk i henhold til bygningsreglementet. Vi har naturligvis sikret os, at vores rådgivning indfrier de nye krav.

De nye klimakrav gælder for nybyggeri, hvor der ansøges byggetilladelse for efter 1. januar 2023 og som er omfattet af krav om at overholde energirammen. Det vil sige bygninger der er opvarmet til over 5 grader. Der er dog få undtagelser; eksempelvis er tilbygninger, flytbare pavilloner og sommerhuse undtaget.

Livscyklusvurdering (LCA)

Kravene betyder, at klimapåvirkninger fra nybyggeri skal dokumenteres med en klimaberegning, også kaldet en livscyklusvurdering (LCA) samt, at nybyggeri over 1.000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12 kg. CO2 ækv. m2 pr. år.

Med en LCA beregning giver vi dig overblikket over,  hvilke bygningsdele der medfører den største klimabelastning. Alle faser gennemgås fra produktion af materialer til selve byggefasen og brug af bygningen helt frem til nedrivning. Beregningen er derfor et godt beslutningsværktøj i forhold til at reducere byggeriets klimabelastning.


Fokus på bæredygtighed og klimabelastning

Som minimum udarbejder vi en plan for LCA beregninger frem mod aflevering. Planen inkluderer en plan for indsamling af de nødvendige data og dokumentation som grundlag for beregningerne, samt ansvarsfordeling og tidsplan. For at lette LCA beregningerne i projekteringsfasen, anvender vi typisk 3D bygningsmodeller til at udtrække mængdeopgørelserne til beregningen.

Specielt for byggerier over 1000 m2 anbefaler vi, at der senest ved myndighedsprojekt udføres LCA beregninger for at afdække om der er risiko for, at bygningsreglementets klimakrav ikke opfyldes. 

Få et uforpligtende tilbud af en rådgivende ingeniør

​Hvad koster en ingeniør? Vores priser afhænger af opgavens omfang og varighed.
​Kontakt os for at få mere information og for at få en snak med en ingeniør om vores ydelser og om dine behov.
​Herefter kan vi sende et uforpligtende tilbud på at få hjælp og rådgivning af en bygningsingeniør.

Kontaktoplysninger

IGV - ​Ingeniørgruppen Vestjylland ApS

Bredgade 68
​6940 Lem

Tlf.: 97 34 30 30

CVR: 27 25 55 31​

IGM - Ingeniørgruppen Midtjylland ApS

Bredgade 68

6940 Lem

Tlf.: 97 53 56 33

CVR: 28 11 92 91​

​IGØ – Ingeniørgruppen Østjylland ApS

Haderslevvej 36

6000 Kolding

Tlf.: 75 36 38 88

CVR: 43 48 43 97​

Mail: info@ingeniorgruppen.dk

linkedin  facebookjpg​​

Vi er medlem af

fri