Bred ekspertise​ check

Stor erfaring​ check

Professionel rådgivning​ check

Projektering og statiske beregninger

Vi udfører projektering og statiske beregninger af alle konstruktionstyper og materialevalg. Vi er 10 erfarne ingeniører og 5 teknikere, som behersker alle de traditionelle ingeniørdiscipliner. Er der i den forbindelse behov for specialviden eller specielle certificeringer, indhentes den ekspertise i nødvendigt omfang, hvor den er tilgængelig uden for huset.

IGV har hovedkontor i industribyen Lem. Herudover er der et filialkontor i Skive ”IGM”, og på Djursland. Fra vores kontorer dækker vi traditionelt et bredt geografisk område omfattende hele den centrale del af Jylland herunder især Skive, Herning, Viborg og Holstebro området. Men med de digitale arbejdsredskaber vi anvender i dag, er der ingen geografiske grænser, og vores ingeniører udfører gerne opgaver over hele Danmark.

Alt projektering og beregning udføres ved anvendelse af de bedste softwareprogrammer. Vi anvender Finite-element (FEM) til beregninger, udfører beskrivelser på baggrund af bips, tegner i AutoCAD eller Revit og anvender BSim i forbindelse med energiberegninger. Vi anvender i samarbejde med partnere droner i opmålingsopgaver, vi har måleudstyr for betonundersøgelser og udstyr til termisk fotografering.

De rette spørgsmål sikrer en præcis projektering

Kernen i en god projektering er evnen til at udvikle, designe og kontrollere et projekt fra ide til drift. Et godt udgangspunkt er en klar forståelse af kundens behov, og i at skabe et klart grundlag for projektets realisering.

Et projekts detaljeringsgrad er afhængig af projektets kompleksitet, og hvilken entreprisesammensætning, der vælges til udførelse af byggeriet.

Gennemtænkte projektforslag, præcis projektering og en stram byggestyring fører til færre problemer undervejs. Det fører samtidig til færre uforudsete udgifter og tilbagevendende ændringsbeslutninger.

Vi kan tilbyde alt fra projektrådgivning til byggeledelse herunder:

  • Udvikling af ide og planlægning
  • Økonomiske og tekniske forundersøgelser
  • Udarbejdelse af projekt til udbud og udførelse
  • Byggeledelse og tilsyn under byggeriet
  • Drift og vedligeholdelse af ejendommen

Kontakt os gerne for mere information

Hvis du brænder inde med spørgsmål angående projektering, er du altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores ydelser og priser. 

Kontakt gerne IGV på telefon 97 34 30 30 eller IGM i Skive på telefon 97 51 02 88. Du er også velkommen til at skrive en mail til info@ingeniorgruppen.dk.

Ingeniørgruppen Vestjylland ApS

Bredgade 68

6940 Lem St.​

​​

CVR: 27255531​

Telefon: 97 34 30 30

E-mail: info@ingeniorgruppen.dk

Ingeniørgruppen Midtjylland ApS

Ågade 16, 2. sal

7800 Skive​

CVR: 28119291

​Telefon: 9​7 53 56 33

E-mail: info@ingeniorgruppen.dk