Bred ekspertise​ check

Stor erfaring​ check

Professionel rådgivning​ check

Drift og vedligeholdelse

En velholdt/veltrimmet bygning med en plan over behovet for fremtidig vedligehold, repræsenterer en større værdi - både brugsmæssigt og økonomisk.

Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdsplaner kan typisk deles op i følgende:

Undersøgelses- og planlægningsfaser:

Basisregistrering omfatter fremskaffelse og gennemgang af dokumenter og tegninger relateret til den bygningsmasse, der er omfattet af undersøgelsen. På den baggrund udarbejdes der en historik på bygningen, omfattende blandt andet en oversigt over de ombygnings- og vedligeholdsarbejder, der er udført på bygningen inden for de senere år.

Tilstandsundersøgelse omfatter en grundig gennemgang af bygningen og omgivende arealer.

Undersøgelsen opdeles typisk i følgende hoveddele:​

  • Omgivende arealer (veje, belægninger, beplantninger mv.
  • Fundament-, kælder- og dækkonstruktioner
  • Klimaskærmen (facader, vinduer og tage)
  • Tekniske installationer (vand, varme, sanitet, ventilation mv.)​

Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesmanual

udføres på baggrund af de første 2 faser udarbejdes der en drifts- og vedligeholdsmanual for bygningen / bygningsmassen.

Drifts- og vedligeholdsmanualen omfatter:​

  • En kort og generel konklusion af bygningens tilstand
  • En kort gennemgang af nuværende eller fremtidige behov for evt. større istandsættelsesarbejder der ikke er omfattet af drifts- og vedligeholdsmanualen på grund af størrelse eller kompleksitet
  • Omkostningsberegning, og forslag til budgetlægning for fremtidig vedligehold.
  • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan i skematisk form dækkende en periode på de kommende 5 år.

Opfølgning omfatter den efterfølgende periodiske opdatering af drifts- og vedligeholdsmanualen. Tidsintervallet mellem opdateringerne afhænger af en række forskellige forhold, f.eks. bygningstype og tilstand. Tidsintervallet varierer typisk fra 1 til 5 år.

Kontakt os gerne

Kontakt gerne IGV på telefon 97 34 30 30 eller IGM i Skive på telefon 97 51 02 88. Du er også velkommen til at skrive en mail til info@ingeniorgruppen.dk.

Ingeniørgruppen Vestjylland ApS

Bredgade 68

6940 Lem St.​

​​

CVR: 27255531​

Telefon: 97 34 30 30

E-mail: info@ingeniorgruppen.dk

Ingeniørgruppen Midtjylland ApS

Ågade 16, 2. sal

7800 Skive​

CVR: 28119291

​Telefon: 9​7 53 56 33

E-mail: info@ingeniorgruppen.dk